2011

Het gebeurde allemaal in 2011

Wij zongen samen met de zangers van de Lage Drempel.

De inkomsten van de kerstzang en met hetgeen we verdiende met het bussen van de afvalkalenders gaf een mooie som die we schonken aan de Lage Drempel

Dit op 26-03-2011 !

Mechelen hoort Boboto zingen      30-04-2011

Onze voorzitter en Karen huwen op 7 mei 2011.


Onze voorzitter Jo en Karen treden op 7 mei 2011 in het huwelijk. Het was een zonnige en feestelijke dag.

Het Boboto koor luisterde de plechtigheid op samen met het Blokfluitensemble.

Het was in één woord prachtig.

We wensen het jonge paar veel geluk voor de toekomst !

Concert 2011 in de H.Hart kerk Mechelen

Een woordje uitleg door vzw Solidariteit Mechelen-Roemenië:


In 1990, na de val van Ceausescu, hadden wij voor het eerst voeling met Roemenië.

Op vraag van de plaatselijke bevolking geven we ook onze steun aan een plaatselijk ziekenhuis(je). Bij ons eerste bezoek aan het ziekenhuis zagen we vuil doorgelegen matrassen. Deuren en vensters met kieren van 2 à 3 cm opening en dat met winters van -30°C. De medische staf had 1 gekleefde stethoscoop. Gedurende al die jaren hebben wij de infrastructuur van het ziekenhuis grondig veranderd, alsook de ganse inboedel vernieuwd (bedden, matrassen en andere benodigdheden).


Dankzij giften, verkoop van Roemeens glaswerk, sorteren van kleding en andere activiteiten konden wij dit realiseren. De ziekenzorg is er echter nog niet wat het zou moeten zijn. Medicatie is niet altijd voorhanden en de dokter moet zich dikwijls nog primitief behelpen. Zonder onze steun zal dit ziekenhuisje gesloten worden, wat voor velen problematisch is, aangezien de afstand van en naar een ander ziekenhuis vaak te ver en te duur is. Daarom willen wij zorgen voor medicatie en onderhoud van het ziekenhuis.

Alvast bedankt!


Emmy Reniers, Mady Fockedey, Veerle Van Horenbeeck en François Trauwkens


Afscheid van onze dirigent Stijn Latré

Maar met spijt in het hart moet ik jullie meedelen dat onze geliefde dirigent, stichter    en oprichter van het koor, Stijn Latré een “time out” vraagt.

Het is te veel en te druk: zijn job is vanaf nu vacant. We bedanken hem voor de voorbije 4 jaar: voor zijn inzet en enthousiast- me, zijn grapjes, het voorzingen, het inzingen, het samen zingen. Dit jaar in het Egmontpaleis, bij KAV St. Pieter, over de Lage Drempel en Mechelen hoort Stemmen tot bij het H.Hart. Knap hé ? Stijn, we gaan je missen !

Is hier iemand aanwezig die ons wil leiden of kennen jullie iemand… laat het ons dan weten. Boboto is niet in moeilijkheden. Neen, wij zijn een koor met mogelijkheden. Boboto mag niet teloor gaan, dus wil je graag aansluiten ? Van harte welkom.