Optredens


Doorgaans hebben we jaarlijks één "groot" concert ten voordele van een project wereldwijd.

En gaan we tijdens de kerstperiode voor een kleiner, meer plaatselijk, goed doel zingen op de kerstmarkt.

Daarnaast worden we af en toe uitgenodigd door andere koren of projecten om gezamelijk op te treden.

Klik op het jaar dat je wenst te bekijken


Onder deze rubriek zijn per koorjaar de optredens terug te vinden die Boboto deed.


(Voor andere randactiviteiten die het koor ondernam zie kooractiviteiten)