HomeSolidariteitskoor Boboto

Opmerking: zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, gaan de repetities door in het

auditorium van het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen (Frederik de Merodestraat 18, Mechelen), zie ook de pagina "Onze Repetities".


oooOooo

Eerste repetitie in corona tijd

                     2 september 2020

Na 6 lange maanden is het gelukkig weer Boboto tijd

In een nieuwe omgeving en met de juiste opstelling & aangepaste outfit geeft Tom het startsein.

Opwarmen, inzingen daar gaan we weer …


Het viel reuze goed mee: de geweldige acoustiek, de

enthousiaste inzet van de koorleden plus het plezier van het samenzijn en zingen.

Interesse ? Wordt vervolgd komende woensdag !

Het Boboto concert gaat niet door wegens de corona pandemie

Het Boboto concert van 28 maart werd een hele tijd geleden verplaatst naar 3 oktober. Intussen is het duidelijk dat ook dat geen haalbare kaart zal zijn. We hebben daarom beslist om het concert definitief te annuleren.

We bieden twee mogelijkheden aan voor wie reeds een kaart gekocht had:

  • Je wenst graag je bijdrage terug. Indien je kaarten had besteld via een koorlid, zal je door dat koorlid gecontacteerd worden. Bestelde je een kaart via info@boboto.be, dan contacteren wij u. Hoort u echter niets van ons, dan mag u ook steeds een mail sturen naar info@boboto.be.
  • Je schenkt je bijdrage graag aan ons goede doel YAR Vlaanderen (Youth At Risk). YAR was de organisatie waaraan we de opbrengst van ons concert zouden geschonken hebben dit jaar. Meer info over YAR vind je hier.

Hier vind je ook het filmpje dat YAR zou getoond hebben tijdens hun presentatie op ons concert.

 

Als we niets van jou vernemen, bezorgen we het geld dat we van jou ontvingen bij de kaartenverkoop rechtstreeks aan YAR.

Daarnaast is het altijd mogelijk, voor wie wenst, om een extra steunbedrag rechtstreeks aan YAR te bezorgen, want het is natuurlijk erg jammer dat we niet de gehoopte opbrengst van het concert aan YAR kunnen schenken. Voor wie dat wenst zijn hier de gegevens terug te vinden.

Vermeld zeker ook “Gift via Boboto” in de mededeling. Bedragen boven de 40 € zijn fiscaal aftrekbaar.

                                                                                                                       Patrick

Het concert Bind-kracht zal plaats vinden op zaterdag 3 oktober 2020       om 20u in het Olivetenhof Olivetenvest 32 te Mechelen.


- Kan je het concert bijwonen ? Hou dan je aangekochte kaart goed bij !


- Ben je niet vrij op za 3/10 ? Dan kan je kaart terugbetaald worden. Geef dan zo vlug mogelijk een seintje

  aan je koorlid.


- Je kan dat bedrag ook schenken aan het goede doel YAR. Laat ook dan weten dat je niet kan komen …


We hopen je alvast op za 3/10 te mogen verwelkomen.

Van zodra het kan, gaan we weer elke woensdag naarstig repeteren.


                                                                                                                                                     Het Boboto bestuur

Boboto concert "Bind-kracht" op zaterdag 28 maart 2020 om 20uur

Van harte welkom op het jaarlijks concert van het solidariteitskoor Boboto op

zaterdag 28 maart 2020 om 20u.

In onze thuisbasis: "Olivetenhof" Olivetenvest 32 te 2800 Mechelen.

Een 30 tal koorleden in 4 stemmen brengen liederen uit de hele wereld

onder leiding van onze dirigent Tom Van Der Plas.


Het goede doel is ditmaal YAR.

Deze organisatie biedt jongeren tussen 15 en 21 jaar met een combinatie aan problemen, de kans om hun leven terug op de juiste sporen te krijgen.

Ze laat jongeren ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken.

Tijdens hun deelname worden ze ondersteund door een vrijwillige coach.


Het thema van het concert is "bindkracht".

We zijn allemaal verbonden met elkaar !

Winnen samen aan kracht en bereiken daardoor mooie resultaten.


                                                                                                                               Maike

Koorweekend:  14-15-16 februari 2020 in Berkelhoeve Vorselaar

Vanaf 18u 30 is iedereen van harte welkom in de Berkelhoeve.

Na de kamerverdeling is het tijd voor spelletjes, drankjes en dessertjes.

De Rummikub heeft veel succes, maar liefst 3 tafels doen mee.

Ook wordt er naarstig aan de concertvoorbereiding gewerkt.


Na het ontbijt is er 2u koorrepetitie. Eerst opwarmen, inzingen en dan de liederen repeteren in de 4 stemgroepen.

Een heerlijke lunch van brocoli, pasta en zalm. We kunnen er weeral tegen.

Om 14u een wandeling olv Tris in de vrije natuur.

Velden, weiden met prachtige vergezichten: ideaal om de frisse lucht op te snuiven en tot rust te komen.

Daarna in een grote kring dansen op het gras, verbonden met de aarde, verbonden met mekaar. Door de steeds weerkerende passen wordt het een mantra, een meditatie.

Na het avondeten terug repetitie. Herhalen, afwerken, nuances leggen … "Niet slecht, kan beter, goed …" zegt Tom.

Dan is het tijd voor het grote Rummikub tornooi: het gaat hard tegen hard. Maar ook "Wiezen" komt aan bod.

En er is een gezellig praatgroepje met koekjes en wijn.


Op zondag is het na het ontbijt  de opkuis van de bovenverdieping. Inpakken en wegwezen.

Alle bagage in de auto's en vlug naar de Quiz van Veerle en Luc.

Hij was niet gemakkelijk maar wel plezant. We hebben heel wat afgelachen.

Er waren muziekvragen, kennisvragen en praktische oefeningen met papier en schaar.

We kregen geen punten maar wel een letter per juist antwoord. De kunst was het langste woord vormen.

En dat werd: "afgezouten". En de prijs ? Een zakje letterkoekjes om te verdelen in solidariteit.


Het was een mooi weekend: gezellig, warm, met veel vriendschap. Dankjewel koorleden voor jullie inzet en medewerking.

Bedankt Tris, Veerle en Luc, onze fantastische kookploeg, onze enthousiaste dirigent Tom en natuurlijk …

Marijke voor de voorbereiding en het in goede banen leiden van dit geslaagde weekend. Tot volgend jaar allemaal !


                                                                                                                                                                         Maike

Voor meer foto's zie  "over Boboto" /  "Kooractiviteiten"

Nieuwjaarsdrink 2020

Voor meer foto's zie bij  "over Boboto--Kooractiviteiten"

Nieuwjaarsbrief 2020

2019 gaf ons vreugde maar ook verdriet.

Deugddoende momenten, vergeet ze niet.

Enkele leden verlieten het koor.

Da's even slikken, maar we gaan door.

3 Boboto's vonden een nieuw lief …

Tom & Saartje verwachten 'n kleine hartedief.

Onze dirigent zegt: "sopranen niet foefelen".

Alten, goed zo ! Blijven oefenen.

'n Topmoment: de mannen zingen juist&snel.

De koorleider krijgt waarachtig kippenvel.

In 2020 gaan we allen in rechte lijn.

De titel van het concert zal "bind-kracht" zijn.

Eerst nog heel veel repeteren en herhalen

van liedjes in verschillende, soms moeilijk uit te spreken talen.

Muziek maken en zingen is ons lang leven !

Er zijn voor elkaar: ons grootste streven.

Muziek maken is trillingen de ruimte insturen.

Boboto laat je dus horen tot ver in de geburen

                                        

                                           Uw altje, Maike


Mechelen, 15 januari 2020

Het Boboto koor zong op de huwelijksinzegening van koorlid Christiane en Jan.

Het was een prachtige viering met alle kinderen en kleinkinderen. Ook familie en vrienden waren present en zagen hoe ze elkaar volmondig het ja-woord gaven. Stralend van geluk schoven ze een ring aan elkaars vinger. Er was een lach en een traan, emotie, veel vreugde en dankbaarheid.

Bij de receptie stond er een grote doos ! Wie een cadeautje wou geven, kon een bedrag aan YAR

schenken. Ons goede doel voor het concert in maart.

Bedankt lieve Christiane en Jan, het is een mooi gebaar van echte solidariteit.

                                                                                                                                         Maike

Voor meer foto's zie bij optreden in 2020