2010

Een passend uniform geeft een betere uitstraling.

Daarom iedereen in het zwart met een kleurrijke wipalasjaal, die de verbondenheid met de derde wereld benadrukt.

Eerste concert in de H.Hartkerk in Mechelen

Oltepesi is een dorp in het Noorden van Tanzania dat wordt bewoond door de Maasai, een semi-nomadische groep die leeft van veeteelt. Hun pastorale levensstijl is eenvoudig, maar hard. Gemarginaliseerd binnen Tanzania leven ze in een steeds kleiner en steeds droger gebied dat hen nauwelijks nog in staat stelt hun kuddes in leven te houden, en dus hun familie te onderhouden.


Kinderen draaien mee in het pastorale systeem van zodra ze enkele jaren oud zijn. Onderwijs is dan ook lange tijd taboe geweest voor de Maasai, niet alleen omdat dit niet paste binnen hun nomadische levensstijl, maar ook omdat hun levensstijl en cultuur op school werd (en wordt) afgedaan als ‘achterlijk’. Om de kinderen binnen deze grote gemeenschap toch een kans op onderwijs te geven, heeft Sarah, een gepensioneerde lerares en zelf Maasai, het initiatief genomen om schooltjes te starten die zowel de kinderen als de hele gemeenschap vertrouwd maken met onderwijs voor de kinderen aan het lagere onderwijs beginnen. 


De schooltjes volgen de Montessori-methode, die de kinderen op een creatieve manier en al spelenderwijs laat kennismaken met het onderwijs.

 

De oudere kinderen leren zelfs al rekenen, lezen, en schrijven!


Er is ook aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Nadat een groot deel van de kinderen in de school in dit afgelegen dorp zwaar ondervoed bleek, krijgen ze nu elke dag een warme maaltijd op school, en worden hun groei en hun gewicht nauw opgevolgd.


Vanuit Tanzania danken Sarah, de leraars en de kinderen jullie hartelijk voor jullie hulp!


Katrijn schrijft onsHet laatste nieuws vanuit Oltepesi; Het regenseizoen is volop bezig

nu, en gelukkig is er al wat meer regen gevallen dan het vorige

(ramp)jaar. Toen ik er voor het laatst was enkele weken geleden was

het er heel groen, en lieten de kinderen me trots de nieuwe kalfjes en

geitjes zien. Hartverwarmend! Al wis je de gevolgen van zo'n droogte

natuurlijk ook niet zomaar uit; het zal lang duren voor de kuddes weer

wat groter zijn, en vele mensen hebben het dus nog steeds zeer

moeilijk om voldoende voedsel of geld voor school te vinden. Met de

school gaat alles heel goed. De leraars en traditionele leiders hebben

samengezeten om te zien wat er kon gedaan worden aan het feit dat er

veel meer jongens dan meisjes naar school gestuurd werden, en zijn

vervolgens van familie tot familie gegaan om uit te leggen hoe

belangrijk onderwijs is, ook voor meisjes. En naar ik hoor hebben die

gesprekken hun doel niet gemist, er komen nu veel meer meisjes naar

school! Ze zullen jullie hulp dus zeker goed kunnen gebruiken! Je zou

hier echt een keer op bezoek moeten kunnen komen, ik weet zeker dat je

je hart hier net zo zou verliezen als ik.


Ook met mij alles goed, al is het werk soms heel moeilijk en intens...


Vele groeten en enorm hard bedankt voor jullie steun, het betekent

zoveel voor de mensen hier!


Groetjes Katrijn


Omdat ontwikkelingswerkster  Katrijn niet kon aanwezig zijn op het concert, las haar moeder een brief voor. Het deed ons iets … dat een jong vlaams, mechels meisje zich zo inzet voor de anderen.

Een hele kerk vol steunde ons project is dat niet prachtig!!

Optreden in het Egmontpaleis in Brussel   14-10-2010

voor  THE EUROPEAN CONFERENCE FAMILY