10 geboden

De 10 geboden voor bobotozangers!


1.   Bovenal bemin uw dirigent.

2.   Blijf "kijken" naar deze sympathieke vent.

3.   Luisteren zult ge naar elkaar.

4.   En ingaan op elke wenk en elk gebaar.

5.   Heilig steeds het articuleren.

6.   Want medeklinkers zult gij immer eren.

7.   Zing met overgave de juiste inzet.

8.   Duik niet met een andere stem in bed.

9.   Respecteer de instrumenten zoals het hoort.

10. En gooi het op een prachtig eindakkoord.


Opgesteld door Stijn Latré (oprichter en interim-dirigent Boboto)