2008

Het Missiokoor is gestart. (13 maart 2007)

Stijn Latré en Gisela Vanwinckel werkten bij Misso Mechelen en richten samen een koor op. Iedereen was welkom !

Dit groeide uit  tot  het huidige Boboto koor.

Met een beperkt aantal zangers en zangeressen trokken we naar Banneux om daar samen met het Congolese koor de misviering op te luisteren voor de missionarissen op missiezondag


En zo waren we vertrokken voor een lange reeks van optredensAls Missiokoor moesten we natuurlijk ook optreden in onze thuisbasis:

het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen met de St.Rumoldus viering  22-6-2008


Als snel zorgde Stijn ervoor dat iedeen de liedjes meezong!

En nu moesten we een passende naam vinden voor het koor.


Het zou "Boboto" worden !!!

En natuurlijk ook een logo vinden. Zie hier een paar mogelijke voorontwerpen.

Hier dan de beste keuze

BOBOTO: EEN KORTE VOORSTELLINGBoboto is een solidariteitskoor.

Dat wil zeggen dat we om te beginnen gewoon zingen voor ons eigen plezier.

Want de aard en inhoud vanonze liederen weerspiegelt onze verbondenheid met mensen uit andere culturen en godsdiensten. Sommige leden beleven die verbondenheid vanuit een christelijk enthousiasme, anderen vanuit een humanistische inspiratie. Als het maar geïnspireerd is! Want om te zingen heb je adem nodig.

Om onze solidariteit concreet te maken, wil Boboto elk jaar een forse financiële bijdrage kunnen leveren aan een project voor het goede doel. Twee vaste momenten van de jaarwerking zorgen voor de centen voor dit project: kerstzang in de straten van Mechelen en ons jaarlijkse concert.


Het eerste concert in de Jezuiëtenkerk  Bruul  Mechelen op 24 mei 2008

Zaterdag 24 mei, eindelijk het is zover !

De Jezuïetenkerk loopt langzaam vol… De vlaggen en wimpels

van Missio zorgen voor heel wat kleur.

Om 20u stipt treden het Boboto koor en de muzikanten aan.

De dirigent heet iedereen van harte welkom, legt het programma

uit en geeft een woordje uitleg bij het project.

Dan worden 3 liederen aangeleerd: de mensen reageren enthousiast

en zijn erg vlug van begrip.

Er zijn 4 blokken in het concertschema: vrede, solidariteit, respect

voor de aarde en christelijke achtergrond.

Daartussen fragmenten uit toespraken van Martin Luther King,

Kofi Annan, opperhoofd Seattle en bisshop Romero.

Als orgelpunt zingen we allemaal samen… een deugdoende erva-

ring . Het is prachtig: zoveel mensen, zoveel klank en zoveel tevre-

den en blije gezichten.

Sommige teksten waren echt “pakkend” enkele liederen zorgden

ervoor dat het muisstil werd in de kerk.

We hadden spijt dat het gedaan  was !

Een dankwoordje aan de vele vrijwilligers, de solist , het koor en de

4 muzikanten mocht zeker niet ontbreken.

Een bloemmetje voor dirigent Stijn Latré, hart en motor van dit hele

gebeuren.

En een “djembé” als cadeau vanwege Missio: een blijk van waardering

en aanmoediging.

En dan was er … receptie.

Je inkomkaart voor 1 gratis drankje. Daarbij werd zelfgebakken cake,

taart en koekjes van onze koorleden geserveerd. En of het smaakte,

men likte duimen en vingers af.

En de opbrengst gaat volledig naar de kinderen in Kathmandu Nepal.

Waarvoor hartelijk dank ! De aanwezigheid van zo’n talrijk publiek

betekent voor ons een echte steun en blijk van hechte vriendschap.

Boboto bestaat nu 1 jaar en 2 maanden en al zeg ik het zelf: we hebben

in die tijd een zeker niveau bereikt. We repeteren verder, u hoort nog

van ons…Wil u op de hoogte blijven ? Surf dan naar www.boboto.be

Tot de volgende keer.          MaikeKerstzang 2007

Uitmarkt Mechelen en ledenwerving aan de Kathedraal

19-9-2008

       Het programma in       2007* Maart: 13 maart oprichting van ons koor.

* Mei: pinksterviering in de St. Katelijnekerk, Mechelen

* Juni: het koor krijgt een naam: Boboto, lingala voor vrede

* September: Boboto telt zo’n 25 regelmatige leden. Onder hen

   een Congolese vrouw met haar zoontje en een aantal Filipijnse

   dames. Deze laatsten haken in december - met spijt in het hart -

   weer af wegens agendaproblemen.

* Oktober: Boboto is aanwezig op de opendeurdag van het Pasto-

   raal Centrum.

* December: Op zaterdag 15/12 wordt op de Bruul gezongen voor

   het goede doel: het project dat ook door dit concert gesteund wordt.

   Later gaan we ook nog naar de “alternatieve kerstmarkt” aan de

   gebouwen van het ACV.


                                         

     Het programma in      2008* Januari: op 21/1 zingt Boboto in  de oecumenische viering  in de  Protestantse

    kerk op de Veemarkt.

* April: Bototo is te gast in de abdij van Bornem voor de viering van

  “Jonge Kerk Bornem”. De aanwezigen leren met veel enthousiasme een aantal

   wereldliederen aan.

* Mei: ons 1ste concert een echte meevaller.

* September: we staan op 9/9 met een standje op de Uitmarkt op het Sint-

   Romboutskerkhof.

   Op 27/9 luisteren we een huwelijksviering op. Het bruidspaar was zeer tevreden

   over ons enthousiast optreden.

* December: Kerstmarkt op de Botermarkt. We zingen voor de kinderen

   van een mijnstad in Bolivië.