Home

 

 

Solidariteitskoor Boboto

BOBOTO: EEN KORTE VOORSTELLING

 

Boboto is een solidariteitskoor.

Dat wil zeggen dat we om te beginnen gewoon zingen voor ons eigen plezier.

Want de aard en inhoud van onze liederen weerspiegelt onze verbondenheid met mensen uit andere culturen en godsdiensten. Sommige leden beleven die verbondenheid vanuit een christelijk enthousiasme, anderen vanuit een humanistische inspiratie. Als het maar geïnspireerd is!

Want om te zingen heb je adem nodig.

Om onze solidariteit concreet te maken, wil Boboto elk jaar een forse financiële bijdrage kunnen leveren aan een project voor het goede doel. Twee vaste momenten van de jaarwerking zorgen voor de centen voor dit project: kerstzang in de straten van Mechelen en ons jaarlijkse concert.

 

Kijk ook eens bij " optredens" naar onze concerten van de voorbije jaren !

Noteer in je agenda: Concert 23 maart 2019 !!!

Nieuwjaarsdrink 9 januari 2019

Lieve Tom, lieve Jo

 

Knock, knock, knock doe open

2018 is weggelopen !

Het nieuwe jaar komt eraan

We hebben zeker niet stil gestaan:

Broederlijk Delen in Duffel, Missioviering, Kerstzang en Borgerstein in Mechelen.

Het heeft ons deugd gedaan.

Stemcoaching met Dimitri, koorcoaching met Ana dat was fijn.

Notenleer & partituur lezen met Tom, het mocht er zijn.

Voor de “kleine Maya” gingen we afvalkalenders bussen,

Dichtbij en in grote, wijde lussen.

Maar koorleden opgelet of anders … kaft weg en jas aan.

Allemaal nu naar buiten gaan.

Dat was koud maar heel intens.

Samen zingen, is onze grootste wens.

Tom en Jo we beloven ons best te doen:

een prachtig concert, voor het goede doel veel poen.

Bedankt iedereen voor jullie inzet en solidariteit.

Ik zie jullie graag: vandaag, morgen en altijd.

 

Uw alt(je) Maike Mechelen, 9 januar 2019

 

Kerstviering in Borgerstein 19-12-2018

Kerstviering in Borgerstein is iets speciaal.

In een prachtige kapel met een geweldige akoestiek: heel geschikt voor een concert. Misschien eens overwegen …

En dan de bewoners, heel apart met ieder hun eigenheid of beperking. Zeer levendig en soms ontroerend door hun blijheid en eenvoud. En het samen zorgen voor elkaar: solidair zijn. Daar houden wij van.

 

Het werd een mooie viering door priester Dirk Hooft, Cécile en de bewoners.

Dirk Letens stelde het project "Samen voor Sam" voor en aan het einde werden kerstrozen voor dit project verkocht. Boboto bracht 5 liederen en dirigent Tom knikte dat het goed was.We houden er een warm gevoel aan over.

 

Borgerstein: bedankt voor de uitnodiging, het hartelijk onthaal, de lekkere broodjes en de fijne attentie.

Speciaal een woordje van dank aan Cécile voor alle goede zorgen.

We wensen jullie allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar !

 

Maike

 

Boboto op de Kerstmarkt in Mechelen.

Zaterdag 15 december 2018: Boboto op de Kerstmarkt in Mechelen.

 

Lage temperaturen en koude wind houden ons niet tegen ! Een mooie groep koorleden die "Kerstzang" brachten

op de Bruul en de Botermarkt.

Samen zingen in weer en wind doet deugd en voor een goed doel geeft het extra vreugd.

Oud-koorleden kwamen even langs … Dat doet ons veel plezier en geeft aan dat de band met Boboto blijft bestaan.

Het talrijke publiek deed een duit in het zakje. Dat voegen we bij het bedrag dat we kregen van de stad Mechelen

voor het bussen van bijna 4000 afvalkanders.

 

En dan moet het beste nog komen: een heus concert op zaterdag 23 maart 2019 ten voordele van de Kleine Maya.

Onze dirigent Tom was tevree. Wij vlug naar een café om ons op te warmen. Nog even napraten in een gezellige sfeer. Het is lang geleden dat koffie en thee zo heerlijk smaakten.

 

Bedankt iedereen en tot woensdag in Borgerstein voor de Kerstviering van 19u. Zal je er zijn ?

 

Maike

Woensdag 24 oktober 2018: Concert projectvoorstelling.

Voorzitster Sonia Paepe v/h Hulpcomité Guatemala geeft op een bijzonder enthousiaste wijze toelichting over ons komende project.

 

Het hulpcomité werd opgericht in 1987 met als doel Mayakinderen uit de armste gezinnen, de kans te geven op degelijk onderwijs. Studie is voor de indiaanse bevolking immers de sleutel tot het terugwinnen van het zelfrespect. Dat door eeuwen van onderdrukking en

36 j. burgeroorlog verloren ging.

 

Het hulpcomité heeft ondertussen 4 scholen gebouwd in verschillende dorpen in het hoogland. Meer dan 90 % v/d leerlingen behaalt een middelbaar diploma. Er zijn meer dan 1250 leerlingen in de 4 scholen. Het grootste deel studeert door midden v/e studiebeurs gesponsord door meters en of peters.

 

lees meer www.dekleinemaya.be

 

Onze bijdrage … omdat muziek belangrijk is: de creativiteit bevordert en vreugde geeft.

Boboto wil graag sponsoren bij de aankoop van muziekinstrumenten voor de schoolfanfare.

 

We zingen op de kerstmarkt in Mechelen op za 15 december van 13u 30 tot 15u 30.

En geven een concert op za 23 maart 2019 om 20u.

 

Het werk kan nu beginnen: elk koorlid mag kiezen in welke groep het wil meewerken.

Groep 1 inhoud en vormgeving Groep 2 receptie en aankleding.

Maike

 

Zaterdag 6 oktober 2018: Missio-viering in de Hanswijkbasiliek.

 

Op zaterdag 7 oktober kwamen meer dan 2000 vormelingen uit Vlaams-Brabant en Mechelen samen

in Mechelen rond het thema “Juich van vreugde!”.

De jongeren woonden in de voormiddag verschillende werkwinkels bij. In de namiddag konden ze deelnemen aan een zangmoment en een gebedsmoment, in parallelle groepen van een 300-tal jongeren.

 

Het gebedsmoment vond plaats in de Hanswijkbasiliek, op 2 opeenvolgende momenten, en werd opgeluisterd door ons koor met begeleiding op het orgel.

Met liederen als "Jubilez" en "Siyahamba" sloten we aan bij het thema “vreugde”.

 

En dat de jongeren vreugdevol waren, konden we merken aan de samenzang en handgeklap op het

einde van de viering.

We sloten onze dag op een zonnige manier af met een aantal koorleden op een terrasje!

 

Emmy