Home

 

 

Solidariteitskoor Boboto

BOBOTO: EEN KORTE VOORSTELLING

 

Boboto is een solidariteitskoor.

Dat wil zeggen dat we om te beginnen gewoon zingen voor ons eigen plezier.

Want de aard en inhoud van onze liederen weerspiegelt onze verbondenheid met mensen uit andere culturen en godsdiensten. Sommige leden beleven die verbondenheid vanuit een christelijk enthousiasme, anderen vanuit een humanistische inspiratie. Als het maar geïnspireerd is!

Want om te zingen heb je adem nodig.

Om onze solidariteit concreet te maken, wil Boboto elk jaar een forse financiële bijdrage kunnen leveren aan een project voor het goede doel. Twee vaste momenten van de jaarwerking zorgen voor de centen voor dit project: kerstzang in de straten van Mechelen en ons jaarlijkse concert.

 

Kijk ook eens bij " optredens" naar onze concerten van de voorbije jaren !

Noteer in je agenda: Concert 23 maart 2019 !!!

Zaterdag 15 december 2018: Boboto op de Kerstmarkt in Mechelen.

 

Lage temperaturen en koude wind houden ons niet tegen ! Een mooie groep koorleden die "Kerstzang" brachten

op de Bruul en de Botermarkt.

Samen zingen in weer en wind doet deugd en voor een goed doel geeft het extra vreugd.

Oud-koorleden kwamen even langs … Dat doet ons veel plezier en geeft aan dat de band met Boboto blijft bestaan.

Het talrijke publiek deed een duit in het zakje. Dat voegen we bij het bedrag dat we kregen van de stad Mechelen

voor het bussen van bijna 4000 afvalkanders.

 

En dan moet het beste nog komen: een heus concert op zaterdag 23 maart 2019 ten voordele van de Kleine Maya.

Onze dirigent Tom was tevree. Wij vlug naar een café om ons op te warmen. Nog even napraten in een gezellige sfeer. Het is lang geleden dat koffie en thee zo heerlijk smaakten.

 

Bedankt iedereen en tot woensdag in Borgerstein voor de Kerstviering van 19u. Zal je er zijn ?

 

Maike

Wil je al graag kennis maken met ons volgend project: "De Kleine Maya" ?

 

Kom dan op zaterdag 15 december 2018

om 19u naar het Ontmoetingscentrum in Bonheiden.

We luisteren naar zelfgeschreven gedichten (over vrede, Kerstmis, Guatemala, de natuur) met muzikale omlijsting door de Familie Van Der Plas (gekende en minder gekende kerstliederen) op gitaar, cello en zang.

 

Dit ten voordele van het hulpcomité Guatemala vzw.

De inkom is gratis, de opbrengst van drank en hapjes gaat volledig naar het goede doel.

 

Iedereen van harte welkom !

 

Maike

Woensdag 24 oktober 2018: Concert projectvoorstelling.

Voorzitster Sonia Paepe v/h Hulpcomité Guatemala geeft op een bijzonder enthousiaste wijze toelichting over ons komende project.

 

Het hulpcomité werd opgericht in 1987 met als doel Mayakinderen uit de armste gezinnen, de kans te geven op degelijk onderwijs. Studie is voor de indiaanse bevolking immers de sleutel tot het terugwinnen van het zelfrespect. Dat door eeuwen van onderdrukking en

36 j. burgeroorlog verloren ging.

 

Het hulpcomité heeft ondertussen 4 scholen gebouwd in verschillende dorpen in het hoogland. Meer dan 90 % v/d leerlingen behaalt een middelbaar diploma. Er zijn meer dan 1250 leerlingen in de 4 scholen. Het grootste deel studeert door midden v/e studiebeurs gesponsord door meters en of peters.

 

lees meer www.dekleinemaya.be

 

Onze bijdrage … omdat muziek belangrijk is: de creativiteit bevordert en vreugde geeft.

Boboto wil graag sponsoren bij de aankoop van muziekinstrumenten voor de schoolfanfare.

 

We zingen op de kerstmarkt in Mechelen op za 15 december van 13u 30 tot 15u 30.

En geven een concert op za 23 maart 2019 om 20u.

 

Het werk kan nu beginnen: elk koorlid mag kiezen in welke groep het wil meewerken.

Groep 1 inhoud en vormgeving Groep 2 receptie en aankleding.

Maike

 

 

Woensdag 10 oktober 2018 koorcoaching door Ana Meeusen

 

Met topdocente Ana Meeusen van Koor en Stem werd deze repetitie een totaal andere manier van zingen.

Actief werken aan stemvorming, klankvorming en gehoorvorming waren de sleutelwoorden van deze speciale avond.

Gedurende 1 uur zongen we „oe” en „a” in verschillende toonhoogtes. Met de voeten stevig in de aarde, oren die gericht luisteren, fier rechtop en samen een kring vormen met dirigent Tom.

 

Verbonden zijn met elkaar, je goed voelen in je vel en zelfzeker zijn: dat is de boodschap.

De focus ligt op stemvorming en na de pauze op het repertoire.

Dan gaan we zingen: eerst wat aarzelend, dan met meer enthousiasme en tenslotte voluit.

We leren bij, de lat ligt hoger, we voelen ons ontspannen en gelukkig met het behaalde resultaat.

 

Bedankt Ana voor de geweldige avond als coach en zangeres. Het heeft ons deugd gedaan, dit smaakt naar meer …

Maike

 

Zaterdag 6 oktober 2018: Missio-viering in de Hanswijkbasiliek.

 

Op zaterdag 7 oktober kwamen meer dan 2000 vormelingen uit Vlaams-Brabant en Mechelen samen

in Mechelen rond het thema “Juich van vreugde!”.

De jongeren woonden in de voormiddag verschillende werkwinkels bij. In de namiddag konden ze deelnemen aan een zangmoment en een gebedsmoment, in parallelle groepen van een 300-tal jongeren.

 

Het gebedsmoment vond plaats in de Hanswijkbasiliek, op 2 opeenvolgende momenten, en werd opgeluisterd door ons koor met begeleiding op het orgel.

Met liederen als "Jubilez" en "Siyahamba" sloten we aan bij het thema “vreugde”.

 

En dat de jongeren vreugdevol waren, konden we merken aan de samenzang en handgeklap op het

einde van de viering.

We sloten onze dag op een zonnige manier af met een aantal koorleden op een terrasje!

 

Emmy

Programma: september / december 2018

 

Woensdag 10 september 2018: Om 19u 30 is er een toelichting over de "akkoorden" door onze dirigent Tom.

Hij doet dit op een vlotte, aanschouwelijke en aangename manier. Mis dit niet …

 

Zaterdag 6 oktober 2018: Missio-viering in de Hanswijkbasiliek. De koorleden worden verwacht van

13u 30 tot 16u 30. Voor de vele Boboto fans: het juiste uur van aanvang volgt nog.

 

Woensdag 10 oktober 2018: deze repetitie wordt begeleid door een stemcoach van Koor en Stem.

Allen present en zet je beste beentje voor !

 

Woensdag 19 december 2018: We verzorgen de kerstviering in Borgerstein. Meer details volgen …

 

Woensdag 16 mei 2018: 1ste les notenleer en lezen van partituren.

 

17 koorleden zijn er klaar voor ! We zitten in 2 rijen aan lange tafels met pen en papier in de hand.

Tom geeft rustig en geduldig zijn eerste theorieles. We leren over de waarde van de noten en het tempo. Er komen vragen: we krijgen een deskundig en duidelijk antwoord.

Ook de rusten, kruisen, b mols en het herstelteken komen aan bod.

In 30 minuten en op een vlotte manier maken we kennis met deze boeiende materie. Sommige koorleden hadden al notenleer gevolgd voor andere was het totaal nieuw. Voor iedereen een echte verrijking. We gaan nu nog meer aandacht geven aan de partituren en dingen herkennen die we vroeger gewoon niet zagen.

 

Bedankt Tom voor deze extra inspanning. De vruchten pluk je later. Het wordt vervolgd …

Woensdag 9 mei 2018: Dimitry Goethals coach van Koor en Stem geeft ons les.

 

De 30 koorleden zijn heel nieuwsgierig maar vol goede moed. Eerst leren we ge-aard staan,

dan krijgen we verschillende ademhalingsoefeningen. Solo, per stem of in groep.

Dat is best wel grappig.

 

Zingen gebeurt vanuit de buik. Met veel concentratie en met luisteren naar elkaar. In de ogen kijken van de anderen en vooral de aanwijzigingen van de dirigent volgen.

En nieuw voor ons: zingen met een lichte glimlach op het gelaat.

Onze dirigent Tom dirigeert "Dirait-on" en" If ye love me" onder het waakzame oog en oor van de stemcoah.

Het is goed, maar het kan nog beter. 't Is nog nooit zo stil geweest tijdens een repetitie: geen gebabbel en geen getokkel op de smartphone.

We doen alles nog eens over: de tekst, de muziek, het ritme. De melodie moet zijn zoals de kristallen glazen op een dienstschotel, evenwichtig zonder glijden of haperingen. En bij de lage noten ga je ze niet halen in de kelder, maar denk je hoger. Sopranen vormen de bekoring …

euh de bekroning van het lied. Toffe verspreking, we lagen plat van het lachen.

 

We hebben inderdaad heel wat bijgeleerd. Het was leuk maar ook vermoeiend …

Bedankt Dimitry het was een boeiende avond. Deskundig, enthousiast en met humor.

Hopelijk maken nog veel koren gebruik van je diensten.

 

We gaan verder op de ingeslagen weg ! Woensdag 16 mei om 19u 30 geeft Tom notenleer en partituur lezen. Iedereen van harte welkom. Samen staan we sterk en gaan we ervoor.

Concert in Duffel voor Broederlijk delen op zondag 18 maart 2018 solidariteitskoor Boboto zingt van 15u tot 16u

Buiten een ijskoude wind maar binnen in de kapel van de Zusters voelt als thuiskomen in een andere wereld maar toch zo vertrouwd.

Het inzingen onder leiding van dirigent Tom verliep vlot. En wat een akoestiek: zo wordt zingen "zalig" en leuk om doen.

 

22 koorleden zetten hun beste beentje voor met gekende liederen maar ook met enkele nieuwe.

Pianist, accordeonist Frank (al jaren onze vaste muzikant) begeleidt ons met kennis van zaken en kunnen.

Fotograaf Guy neemt her en der foto's en bewerkt ze thuis tot kleine juweeltjes.

 

De zusters genieten … Het publiek ook, zelfs onze kleinste spruit blijft heel het concert wakker en alert.

Dat belooft voor de toekomst.

Moeder Overste, zuster Yvonne dankt ieder voor het welslagen van deze namiddag.

Doe zo voort Boboto is haar boodschap.

 

En dan wacht er het koor een prettige verrassing: er is taart en koffie ! Heel gezellig, nog even napraten als afsluiter.

Bedankt zusters voor de uitnodiging en voor het gul en vriendelijk onthaal.

Hopelijk bracht het concert heel wat op voor Broederlijk Delen !

 

Maike

Broederlijk delen in het convent van Betlehem (Kerkstraat 50 2570 Duffel) samen met het solidariteitskoor Boboto.

Iedereen is welkom om samen met ons solidair te zijn

met de mensen van Zuid-Soedan.

 

Wanneer: zondagnamiddag 18 maart 2018.

 

Wat staat er op het menu ?

Koffiestop van 14u 15 tot 14u 45.

Optreden van het solidariteitskoor Boboto van 15u tot 16u.

 

Uw vrije bijdrage gaan integraal naar het project van Broederlijk delen.

We rekenen op je aanwezigheid !